БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА 2020/21. ГОДИНУ

На основу одлуке о финансирању набавке уџбеника средствима буџета Републике Србије за школску 2020/21. годину, ово право стичу:

1. ПРИМАОЦИ НОВЧАНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ:

Родитељ/старатељ доставља школи Решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи (ако је Решење из претходних година, мора бити оверено од стране Центра за социјални рад да је још увек важеће Решење)

2. ТРЕЋЕ И СВАКО НАРЕДНО ДЕТЕ У ШКОЛОВАЊУ

Родитељ/старатељ доставља школи Потврде да су бар два старија детета ученици неке друге школе (основне, средње, више, факултета). Ако су та старија деца ученици наше школе тада нема потреба за уверењем.

3. ИОП 1, 2, 3: није потреба документација, јер се подаци налазе у школи.

 

ПРВИ ЦИКЛУС ООВ ОБУХВАТА ДОДЕЛУ БЕСПЛАТНИХ УЏБЕНИКА:

 

1. СРПСКИ ЈЕЗИК

2. МАТЕМАТИКА

3. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

4. СВЕТ ОКО НАС

5. ПРИРОДА И ДРУШТВО

 

ДРУГИ ЦИКЛУС ООВ ОБУХВАТА ДОДЕЛУ БЕСПЛАТНИХ УЏБЕНИКА:

1. СРПСКИ ЈЕЗИК

2. МАТЕМАТИКА

3. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

4. ГЕОГРАФИЈА

5. ИСТОРИЈА

6. ХЕМИЈА

7. БИОЛОГИЈА

8. ФИЗИКА

Овде можете преузети спискове уџбеника који ће се користити у школској 2020/2021. години. Кликом на број разреда отвориће Вам се документ у коме имате списак потребних уџбеника.

У наведеним разредима могу се користити и прошлогодишњи уџбеници.

1. разред

2. разред

4. разред

5. разред

6. разред

8. разред

Од школске 2020/2021. године за трећи и седми разред користиће се нови уџбеници.

Списак потребних уџбеника можете преузети на следећим линковима:

3. разред

7. разред

НАПОМЕНА: Школа још увек није добила информације о бесплатним уџбеницима. Када буду стигле биће постављене на школском сајту.

ПОДСЕЋАЊЕ УЧЕНИКА НА ПРАВИЛА ПОНАШАЊА НА ОНЛАЈН ПЛАТФОРМАМА ЗА УЧЕЊЕ

 Уводне напомене:

И ученици, и родитељи заједно са својим учитељима и наставницима уложили су и даље улажу огроман труд за квалитетну наставу на даљину. Интензивно се ради на обезбеђивању потребних услова за омогућавање потребне подршке и комуникације са ученицима.

С намером да наставимо у овом ритму, да се не уморимо и не стварамо непријатности у време пандемије вирусом, наставници и стручни сарадници ће посебну пажњу обратити на могуће непримерено понашање ученика на платформама за учење (непримерени коментари, различити облици дигиталног насиља).

Саветујемо родитељима ученика да обрате пажњу на садржаје које ученици постављају у процесу онлајн учења. Требало би их што чешће подсећати на културу комуникације и уколико уоче непримерено понашање ученика опоменути их  да је ће такво њихово понашање имати утицаја на оцену из владања на крају школске године.

Наставници и стручни сарадници ће такође подсећати ученике на правила понашања на онлајн платформама за учење, бележити непримерена понашања, информисати родитеље и уклањати непримерене садржаје.

Уколико школа буде имала сазнања о настављању дигиталног насиља између ученика и поред предузетих мера (информисање родитеља, правила понашања за ученике) у обавези је да поднесе пријаву надлежном Министарству унутрашњих послова и обавести Школску управу, а све с циљем заштите ученика изложених насиљу.

 PPS3

Plakat2

Po

 DualnoUpis

Cuvamte

 Baner4

Sl

Учимо заједно

Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
Ucimozajedno
Erazmus
Ecasopis
 eucenjem
 Sajtn

 bezbednost

Moja_skola.jpg

danpodan

 

Овде можете погледати распоред звоњења.