Списак одобрених уџбеника за 2018/2019. школску годину можете погледати и преузети на одговарајућим линковима:

 

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

 

Шести разред

Седми разред

Осми разред

Уџбеници за други, трећи, четврти, шести, седми и осми разред су исти као и претходне школске године.

 

За први и пети разред биће штампани нови уџбеници. Списак уџбеника и ценовник биће објављени накнадно чим будемо добили информације од Министарства просвете.

 

Потребно је да набавите уџбенике за оне предмете које Ваше дете похађа.

Уколико се на списку налазе уџбеници за изборне предмете које Ваше не похађа, те уџбенике не треба да набављате.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ


У ПЕРИОДУ ОД 24.12. ДО 30.12. 2015. ГОДИНЕ У ШКОЛИ СЕ ОДРЖАВА ДОПУНСКА НАСТАВА, ДОДАТНА НАСТАВА И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ (СЕКЦИЈЕ).

Напомена: Ученици долазе на часове допунске наставе, додатне наставе и слободних активности по распореду који су договорили са својим наставницима

 

РАСПОРЕД ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ

9.12.2015.

Састанак актива за развој школског програма

11.12.2015.

Ђачки парламент - кићење јелке у холу школе

12. и 13. 12. 2015.

семинар „Kооперативна дисциплина“ психолог

до 21.12.2015.

Предаја извештаја о одржаним радионицама професионалне оријентације у 7 и 8 разреду

Предаја извештаја учитеља 4 разреда о одржаним часовима предметне наставе (упознавање са предметом)

до 23.12.2015. - предаја извештаја и дневника о раду секција (број одржаних часова, остверени садржаји)

23.12.2015.

крај првог полугодишта –распоред од понедељка

до 24.12.2015. 

Састанци тимова-предаја записника

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања
Тим за самовредновање
Тим за школско развојно планирање
Тим за инклузивно образовање
Тим за професионалну оријентацију

25.12.2015. Нумизматичка изложба - наставници историје

25. 12.2015.

У 8.00h седница стручног већа разредне наставе

у 9.00 h радионица за учитеље-"Свако може нешто"

У 9.30 h седница стручног већа предметне наставе


28.12.2015. У 9.00 h седница наставничког већа

извештај о успеху и владању на крају првог полугодишта

извештаји тимова

28.12.-31.12.2015.

Подела ђачких књижица

Преглед дневника-педагог, психолог

24.12.-30.12.2015.

одржавање часова допунске и додатне наставе за време зимског распуста

 

 

Учимо заједно


Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
eucenjem

 bezbednost

E1

danpodan

logodabar

 

Letopis

Овде можете погледати распоред звоњења.