ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШК. 2017/18. ГОДИНЕ ПОЧИЊЕ У ПЕТАК,

1.9.2017. ГОДИНЕ ПРЕМА СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

ПРЕ ПОДНЕ-ПРВА СМЕНА
ПОСЛЕ ПОДНЕ- ДРУГА СМЕНА

Сви ученици 5. разреда долазе у петак 1. 09. 2017. год. у 8,00 часова на прозивку.

Mинистарство просвете је донело одлуку да у оквиру пројекта „Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа“ за школску 2018/2019. годину уџбенике добијају:

1. Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи)
2. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану)
3. Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања

Рок за пријављивање је 16.3.2018.

 

Kао доказ о испуњености услова родитељ одељењском старешини доставља следеће документе:

- за ученике, социјално/материјално угрожених породица - примаоца социјалне помоћи, решење којим се утврђује право на остваривање социјалне помоћи;

- за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему школовања (основна, средња школа, факултет) потврда образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента прилаже се за свако дете.

За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у тој основној школи, школа не издаје потврду.

- за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану (ИОП), посебна документација није потребна, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

Учимо заједно


Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
eucenjem

 bezbednost

E1

danpodan

logodabar

 

Letopis

Овде можете погледати распоред звоњења.