Поштовани ученици и родитељи,

због отклањања последица хаварије на систему за грејање настава у школи се неће реализовати током следеће недеље 23 - 27. 11. 2020.

 

Поштовани ученици и родитељи,
информације везане за рад ОШ "Вук Караџић" од сада можете пратити и преко друштвених мрежа Facebook и Instagram.
На Instagram-u потражите osvukbp, a на Facebook-u Вук Караџић Бачка Паланка. 
 
F  instagram 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА ОД I – IV РАЗРЕДА

За ученике првог циклуса (од I до IV разреда) настава ће се организовати према основном моделу образовно-васпитног рада који подразумева наставу која се организује свакодневно у школи кроз непосредан образовно-васпитни рад.

– Сви ученици првог циклуса наставу имају само пре подне

-Одељења ће бити подељена у две гупе I и II група - од по највише 15 ученика, и захваљујући максималној искоришћености просторних капацитета свакој групи ће бити одређена учионица у којој се остварују часови наставе.

– I и II група долазе на наставу у два различита термина. Наредне седмице групе се ротирају. I и II група истог одељења користи једну учионицу.

– У паузи између I и II групе предвиђена је редовна дезинфекција и проветравање учионица.

I група

 

1. час

800-830

2. час

835-905

велики одмор 905-920

3. час

920-950

4. час

955-1025

 

II група

1. час

1045-1115

2. час

1120-1150

велики одмор 1150-1205

3. час

1205-1235

 

- Ученици који су се определили да прате наставу од куће, прате наставу путем ТВ часова и Јавног медијског сервиса РТС-а који се емитују на платформи РТС Планета

Провере знања и оцењивање врши се искључиво у школи, за време непосредног образовно-васпитног рада.

- Ученици и запослени су дужни да се придржавају свих здравствених мера што укључује и обавезно ношење маски у току боравка у школи.

Школа континуирано прати епидемиолошку ситуацију, и у зависности од тренутне епидемиолошке ситуације задржава право на промене у свом раду и организацији, а све у циљу најбоље заштите здравља ученика и запослених.  

Управа школе

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА ОД V – VIII РАЗРЕДА

- За ученике другог циклуса (од V до VIII разреда) настава ће се организовати према комбинованом моделу образовно-васпитног рада који подразумева наставу која се организује свакодневно у школи кроз непосредан образовно-васпитни рад и путем наставе на даљину.

- Сви ученици другог циклуса наставу имају само после подне од 1330 до 1705 сати.

- Одељења ће бити подељена у две гупе, I и II група - од по највише 15 ученика, а свакој групи ће бити одређена учионица у којој се остварују часови наставе. Током једне недеље I група долази на наставу, док II група прати наставу на даљину путем ТВ часова и Јавног медијског сервиса РТС-а и решава задатке који су постављени у Google учионици.

 

Наредне недеље групе се се мењају II група долази на настави, а I група прати наставу на даљину

 

Ученици у школи имају 6 часова. Часови трају 30 минута уз прилагођавање и сажимање наставних јединица.

Сатница часова за групу која долази у школу

1. час

1330-1400

2. час

1405-1435

велики одмор 1435-1450

3. час

1450-1520

4. час

1525-1555

5. час

1600-1630

6. час

1635-1705

 

- Провере знања и оцењивање врши се искључиво у школи, за време непосредног образовно-васпитног рада.

 

- Мали одмор између часова траје 5 минута, а велики 15 минута.

 

- Ученици и запослени су дужни да се придржавају свих здравствених мера што укључује и обавезно ношење маски у току боравка у школи.

Школа континуирано прати епидемиолошку ситуацију, и у зависности од тренутне епидемиолошке ситуације задржава право на промене у свом раду и организацији, а све у циљу најбоље заштите здравља ученика и запослених.  

У УТОРАК 1. 9. 2020. ГОДИНЕ

I група има 1. и 2. час са разредним старешином

II група има 3. и 4. час са разредним старешином

Управа школе

Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе

Препоруке за безбедан повратак у школе током трајања пандемије (COVID-19)

1) Едукација о начинима и значају превенције COVID-19 у школској средини

• Пре почетка школске године биће организована Webinar едукација школског особља о начинима и значају превенције COVID-19 у школској средини.

• Први дан школске године биће посвећен предавањима и дискусијама о начинима и значају превенције COVID-19 у школској средини.

• Едукативни материјали и видео филмови о начинима и значају превенције COVID-19 биће постављени на сајт школе и на видљивим местима у просторијама школе.

2) Мере смањења ризика уноса корона вируса у школску средину

• Ученици, наставно и ненаставно школско особље не треба да долазе у школу уколико имају повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне инфекције.

• Родитељи треба свако јутро да провере телесну температуру својој деци пред полазак у школу.

• Наставно и ненаставно школско особље да провере телесну температуру пред полазак у школу.

3) Одржавање физичке дистанце

• Одржавати физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање 1,5 метара.

• Боравак у учионицама треба да буде највише 15 ученика/ца са обезбеђеним 4m2 по детету и по једно дете у свакој клупи.

• Едуковати ученике, наставнике, школско особље о значају одржавања физичке дистанце за спречавање ширења инфекције (пред почетак/на почетку школске године, час одељенског старешине искористити за едукацију ученика, као и одређене часове физичког и здравственог васпитања. Поставити видна обавештења/постере о одржавању физичке дистанце.

• Препоручује се да ученици не мењају учионице односно да се настава за један разред одвија у истој учионици.

• Потпуно обуставити све активности код којих је могуће појачано стварање аеросола (певање, викање, спорт, навијање), што би значило да се на часовима музичког не пева, нема проба школског хора, на физичком нема колективног спорта, а за индивидуалне спортове (гимнастика и сл.) треба проверити услове (величина сале, могућност природне вентилације и сл.

• Наставу физичког васпитања организовати на отвореном када год је то могуће и реализацију наставног програма тако да се избегне блиски контакт односно одржи физичка дистанца од најмање два метра у свим правцима. Уколико се часови организују у сали за физичко обезбедити наставни програм који ће омогућити одржавање физичке дистанце. Уколико сала има два улаза искористити их за поделу ученика у групе у циљу смањења гужве. Пре и после сваког часа неопходно је дезинфиковати заједничкe предметe (справе, лопте и сл.), очистити/опрати салу и проветрити је.

• Саветовати ученике да не стварају гужву у свлачионицама већ да буду стрпљиви и сачекају свој ред према инструкцији наставника тако да се обезбеди 4 m2 по ученику. Уколико је могуће, организовати наставу са мањим бројем ученика.

• У периоду непосредно пре и после наставе и између школских часова (мали и велики одмор) у школи и дворишту школе не стварати гужве.

• Особе које доводе децу у школу не улазе у школу већ децу прате до улаза у школску зграду или до капије школског дворишта где децу млађег узраста преузима дежурни учитељ/наставник и обавезно носе заштитну маску тако да покрива нос, уста и браду.

• Одржавање физичке дистанце међу ученицима неопходно је и током малих и великог одмора. Препоручује се да ученици проводе велики одмор на отвореном (у школском дворишту) кад год то временске прилике дозвољавају.

• Организовати коришћење тоалета тако да у тоалет улази онолико деце колико кабина има, а да се испред тоалета чека у реду са поштовањем физичке дистанце од најмање једног метра.

• Не спроводити прославе у објекту (приредбе), као ни организоване групне посете местима где се очекује окупљање већег броја особа, излете и др.

4) Ношење маски

a. Школско наставно и ненаставно особље све време боравка у школи треба да носе маске.

b. Ученици:

− Маску ученик треба да носи при уласку у школу па све до доласка до своје клупе.

− Маска се обавезно користи и приликом одговарања и сваког разговора.

− Маска се обавезно користи и приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или тоалет.

− Препоручује се да ученици све време боравка у школи носе маску, али она се може одложити у периоду када ученик седи у својој клупи и слуша наставу.

Током боравка у школи могуће је да се користи било која маска (хируршка, епидемиолошка или платнена), али она треба да се користи на исправан начин тако да покрива нос и уста.

5) Редовно прање руку

Како? Хигијенски исправном водом за пиће и сапуном у трајању од најмање 20 секунди или употребом дезинфекционог средства на бази 70% алкохола. Дезинфекција руку средствима на бази 70% алкохола не може заменити прање руку водом и сапуном уколико су руке видно запрљане. После 3 до 4 извршених дезинфекција руку обавезно опрати руке водом и сапуном. Демонстрацијом и постављањем постера, као подсетника о правилном прању руку, на свим местима где се руке перу.

Када? Обавезно при уласка у школу, пре јела, после одласка у тоалет, пре спремања хране, након обављања респираторне хигијене (истресање носа, кашљања у марамицу итд.), после игре (нпр. после великог одмора, после часа физичког васпитања) и мажења животиња, када су видно запрљане, након изласка из школе и увек када постоји потреба.

Где? На свим улазима у школу и на излазу из фискултурне сале поставити дезинфекциона средства на бази 70% алкохола (користити уз обавезни надзор наставника/дежурног наставника). На свим уређајима за прање руку поставити течни сапун (нпр. тоалети, учионице).

Едуковати ученике, наставнике, школско особље о значају редовног прања руку и о томе како се правилно одржава хигијена руку у циљу спречавање ширења инфекције као и да не додирују очи, нос и уста неопраним рукама (пред почетак/на почетку школске године, час одељенског старешине искористити за едукацију ученика).

6) Редовно чишћење школске средине

Како? Механичко чишћење водом и сапуном или детерџентом, трљањем и стругањем, почев од чистијих ка прљавијим површинама, крећући од оних постављених више ка нижим, завршно са подом и коришћењем чистих крпа (различите за различите површине и просторије, нпр. посебна за WC шољу, лавабо, подове, клупе...) и свежих раствора средстава којима се чисти.

Поступак дезинфекције одређеног простора или установе (у овом случају школе) подразумева низ процедура у којима се употребљавају различите методе и дезинфекциона средства, а које обављају овлашћене установе и стручна и обучена лица онда када за то постоји оправдана потреба, те се за те потребе препоручује ангажовање овлашћених установа. Рутинска дезинфекција просторија школе се не препоручује.

Дезинфекција коју може да обави школско особље се односи само на дезинфекцију заједничких предмета који се често додирују (школске клупе, столови у трпезарији, спортска опрема, кваке, ручке на прозорима, школски прибор – шестар, лењир) и то искључиво средствима на бази 70% алкохола и након механичког чишћења видљиво запрљаних површина.

Неконтролисана и некритичка употреба дезифицијенаса може довести до низа негативних ефеката по здравље деце, наставног и школског особља као што су: иритација коже и појава алергија, екцема и других промена на кожи, иритација слузокоже респираторних путева (носа, ждрела, плућа) и погоршање или појава астме, опструктивне болести плућа и др.

Распрскавање дезифицијенса се не препоручује, већ умакање и натапање тканине. При коришћењу дезинфекционих средстава водити рачуна о правилној примени према упутству произвођача по питању намене, концентрације, начина употребе и неопходног контактног времена. Препоручује се прављење хигијенског плана чишћења (ко чисти, када, на ком спрату, итд).

Када? Обавити чишћење пре почетка рада школе и свакодневно, минимум два пута дневно (након завршетка преподневне и послеподневне смене).

Шта? Простор, прибор и опрема у тоалетима, учионицама, зборницама, сали за физичко васпитање и школским кухињама и трпезаријама (подови, зидови, врата, и друге површине које користи већи број особа: школске клупе и столови, столице, школски прибор – шестар, лењир, кваке, прекидаче за светло, ручке ормарића, славине, WC шоље, водокотлићи, лавабои, спортска опрема и сав остали прибор).

Едуковати представнике локалних самоуправа, директоре школа, наставнике, школско особље и ученике о значају редовног чишћења и дезинфекције за спречавање ширења инфекције (пре почетка школске године ради обезбеђења довољних количина средстава за чишћење и дезинфекцију и како би се успоставиле процедуре за редовно чишћење и дезинфекцију; ученике едуковати на почетку школске године нпр.на часу одељенског старешине).

7) Редовна набавка основног потрошног материјала

Како? Заједничким радом школе и заједнице (надлежне локалне самоуправе и родитеља) за добијање подршке за обезбеђивање основног потрошног материјала (кроз на пример оснивање родитељског одбора за санитарно- хигијенске услове). Транспарентном и искреном комуникацијом са ученицима и родитељима. За дугорочно обезбеђивање средстава за адекватно одржавање санитарно-хигијенских услова, размотрити навођење трошкова под посебном будџетском линијом у буџету школе.

Када? Обезбедити дневну снабдевеност основним потрошним материјалом према обиму потрошње.

Шта? Основно: сапун, тоалет папир, убруси за једнократно коришћење, кесе за канте за смеће, средства за чишћење, дезифицијенси и производи за чишћење (крпе, џогери).

• Едуковати представнике локалних самоуправа, директоре школа, наставнике, школско особље и ученике о значају редовног чишћења и дезинфекције за спречавање ширења инфекције (пре почетка школске године ради обезбеђења довољних количина средстава за чишћење и дезинфекцију и како би се успоставиле процедуре за редовно чишћење и дезинфекцију; ученике едуковати на почетку школске године нпр. на часу одељенског старешине).

8) Редовна провера функционалности уређаја за снабдевање пијаћом водом, санитацијом и хигијеном.

Како? Препоручује се састављање хигијенскoг плана са јасно одређеним активностима, специфичним улогама, задацима, распоредом и буџетом за дневно одржавање, чишћење и поправке, као и праћење његовог спровођења.

Када? Најмање једном дневно извршити проверу уређаја за водоснабдевање, санитацију и хигијену. Више пута у току дана у зависности од броја особа присутних у школи проверити снабдевеност потрошним материјалом и допунити по потреби.

Шта? Уређаји и инсталације за водоснабдевање, санитацију и хигијену (славине, лавабои, WC шоље, водокотлићи). Проверити њихову исправност и функционалност (нпр. присуство воде и сапуна и/или дезифицијенса на бази алкохола на сваком месту за прање или дезинфекцију руку, проходне WC шоље, исправни водокотлићи).

1. Редовно проветравање свих просторија

Како? Искључиво природним путем (отварањем прозора), без употребе вештачке вентилације и климатизације централизованог затвореног типа.

Када и колико? Обавезно за време сваког школског одмора и између смена. Уколико временски услови дозвољавају препоручује држање отворених прозора и током трајања наставе.

Едуковати ученике, наставнике, школско особље о значају редовног проветравања просторија у циљу спречавање ширења инфекције (пред почетак/на почетку школске године, час одељенског старешине искористити за едукацију ученика).

2. Редовно уклањање отпада

Како? Отпад одлагати у кесе у канте за смеће, по могућству са поклопцем и са педалом за ножно отварање како би се избегло додиривање површине канте. Кесе са отпадом завезати пре бацања у контејнер и даље третирати у складу са процедуром за управљање, уз прописане мере заштите. Обележити места за хигијенско одлагање употребљених маски и рукавица, након чега се она везује и одлаже заједно са комуналним отпадом.

Када? На дневној основи и по потреби више пута дневно проверавати да ли су канте пуне и безбедно празнити и одлагати у складу са процедуром за управљање, уз прописане мере заштите.

Шта? Сав комунални отпад који настаје у току дана током школских акивности и боравка у школи.

9. Исхрана ученика у школи

Уколико школа организује исхрану ученика, потребно је:

− да се оброци служе у трпезарији или учионицама (само уколико школа нема трпезарију)

− да деца за столовима седе на удаљености од најмање једног, а пожељно два метра, у сваком правцу.

− пре јела обрисати алкохолом површине на којима ће се служити храна. − да деца оперу руке пре јела.

− деци нагласити да међусобно не деле храну и прибор за исхрану.

Поступак са ученицима, наставним и ненаставним особљем школе које имају симптоме респираторне инфекције са сумњом на инфекцију COVID 19

1. Уколико се симптоми појаве ван школе

Јавити се у COVID – 19 амбуланту надлежног дома здравља. Не одлазити у школу и истовремено обавестити надлежну особу у школи. Даље пратити препоруке лекара.

2. Уколико се симптоми појаве у школи

a) Особље школе: потребно је да се особа са симптомима болести одмах јави у COVID-19 амбуланту надлежног дома здравља. Истовремено надлежна особа у школи коју одређује директор школе обавештава надлежни институт/завод за јавно здравље.

b) Ученици: При свакој сумњи на постојање респираторне инфекције ученику одмах ставити маску и сместити га у празну учионицу/просторију одређену за изолацију и обавестити родитеље и надлежни институт/завод за јавно здравље. О ученику, у соби за изолацију до доласка родитеља, потребно је да брине једна особа користећи маску и рукавице, а просторију након одласка детета очистити и дезинфиковати.

Сатница часова наставе на Јавном медијском сервису за ученике 5. – 8. разреда

РАЗРЕД

Сатница приказивања часова

РАЗРЕД

Сатница приказивања часова

Пети разред РТС 2

08.00-08.30

Седми разред РТСЗ

09.45-10.15

08.35 -09.05

10.20-10.50

09.10-09.40

10.55-11.25

Шести разред РТСЗ

08.00-08.30

Осми разред РТСЗ

11.30-12.00

08.35-09.05

12.05-12.35

09.10-09.40

12.40-13.10

13.15 -13.45

 PPS3

Plakat2

Po

 DualnoUpis

Cuvamte

 Baner4

Sl

Учимо заједно

Овде можете преузети задатке за вежбање из математике, хемије и других предмета
Ucimozajedno
Erazmus
Ecasopis
 eucenjem
 Sajtn

 bezbednost

Moja_skola.jpg

danpodan

 

Овде можете погледати распоред звоњења.