Сатница часова наставе на Јавном медијском сервису за ученике 5. – 8. разреда

РАЗРЕД

Сатница приказивања часова

РАЗРЕД

Сатница приказивања часова

Пети разред РТС 2

08.00-08.30

Седми разред РТСЗ

09.45-10.15

08.35 -09.05

10.20-10.50

09.10-09.40

10.55-11.25

Шести разред РТСЗ

08.00-08.30

Осми разред РТСЗ

11.30-12.00

08.35-09.05

12.05-12.35

09.10-09.40

12.40-13.10

13.15 -13.45