Упис у први разред школске 2019/2020. године обавезан је за децу која до почетка школске године (до 01. септембра) навршавају најмање шест година и шест месеци  а највише седам година и шест месеци живота, односно деца рођена у периоду од 01.03.2012. године до 28.02.2013. године.

У први разред могу се уписати и деца старија од седам и по година која због болести или неких других разлога нису раније уписана у школу, на основу претходне провере знања.

За превремени упис у школу могу се пријавити деца рођена од 01.03. до 31.08.2013. године. Тестирање деце за превремени упис врши школски психолог.

Упис у први разред основне школе почиње од 01.04.2019. до 31.5.2019. и врши се сваког радног дана у секретаријату школе од 800 до 1500.

Документација коју родитељ предаје приликом уписа детета је следећа: 

  1. извод из матичне књиге рођених за дете – фотокопија
  2. пријава пребивалишта за дете (лична карта родитеља на увид)
  3. потврда о здравственом прегледу детета (Потврда Дома здравља да се дете може уписати у школу)
  4. уверење о савладаном припремном предшколском програму (уверење издаје предшколска установа).

Родитељи приликом уписа могу да се изјасне да желе да школа службено прибави Извод из матичне књиге рођених и доказ о пријави пребивалишта за дете и тада не морају да предају те документе.

Приликом уписа детета није потребно доводити дете. Секретар школе ће Вас обавестити о датуму и времену када треба да доведете дете на испитивање зрелости за полазак у школу код педагога или психолога и добићете упитник који треба да попуните и предате педагогу или психологу када дођете са дететом на тестирање.

 РАДУЈЕМО СЕ ШТО ЋЕ ВАШЕ ДЕТЕ ПОСТАТИ ЂАК НАШЕ ШКОЛЕ